12/06/2018 10:33
Xem với cỡ chữ

Huy động vốn trái phiếu chính phủ mới đạt 20,3% kế hoạch

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Chính phủ vay trong nước thông qua phát hành TPCP khoảng 56.026 tỷ đồng, bằng 20,3% kế hoạch.

Theo đánh giá từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính (QLN&TCĐN), số huy động như vậy là do nhu cầu sử dụng vốn TPCP của ngân sách nhà nước và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa cao, theo đó Kho bạc Nhà nước đã chủ động giảm khối lượng gọi thầu. Mặt bằng lãi suất TPCP tiếp tục xu hướng tăng nhẹ trong tháng 5, chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 và 15 năm.
Cục QLN&TCĐN cho rằng, cần phải có biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn TPCP để tăng nhu cầu phát hành TPCP trong các tháng tới, giảm dần sức ép huy động vốn các tháng cuối năm nhằm tránh rủi ro phát hành trái phiếu lãi suất cao hơn.

Đào Huyền - Theo Thời báo Tài chính

Tìm theo ngày :